dialog_mTato přednáška se konáve středu 6. 5. 2015 již od 19.45 na centru Aletti. Studentská mše se v tento den nekoná. Na místo ní vás švechny zveme na bohoslužbu k uctění památky sv. Jana Sarkandera, která se uskuteční od 18 hodin v katedrále.


mezigeneran_dialog