graubnerStudentská mše sv. ve středu, 13. května 2015, proběhne v slavnostním duchu. Zavítá mezi nás O. arcibiskup Jan Graubner a udělí svátosti křtu, eucharistie a biřmování skupině mladých lidí, kteří se v naší farnosti po celý rok na tyto vzácné Boží dary připravovali. Přijďte je podpořit společnou modlitbou.