Ogilvie_400_maleDny 19. a 20. května 2015 budou vzácnou příležitostí k oslavě studenta olomoucké univerzity, sv. mučedníka, kněze a jezuity Johna Ogilvie, jehož 400leté výročí smrti si letos připomínáme.


Tento skotský šlechtic na cestách Evropou konvertoval ke katolické víře, v Olomouci rozpoznal své životní povolání (1599), vstoupil do jezuitského řádu a po pobytu v Brně a Štýrském Hradci se navrátil do Olomouce, aby tu na univerzitě dokončil studia teologie (1609-1610). Po vysvěcení na kněze opakovaně žádal představené, aby mohl působit ve své rodné zemi a podpořit tamní utiskované katolické křesťany. Jeho touze bylo vyhověno. Návrat do Skotska byl nebezpečný. Po nedlouhém tajném působení byl zajat, mučen a nakonec popraven, protože se nehodlal zradit toho, kterému uvěřil.

Připomenout sv. mučedníka Johna a pohovořit o ignaciánské spiritualitě a papeži Františkovi (jezuitovi) přijede skotský jezuita James Crampsey, osobnost nad jiné povolaná. Kromě dvou přednášek bude ve středu 20. května sloužit u Panny Marie Sněžné slavnostní studentskou mši sv. ke cti oslavence. Podrobné informace najdete na přiloženém plakátu.

Sv. John Ogilvie je chápán jako zvláštní ochránce studentů a pedagogů olomoucké univerzity a jistě přispívá svou přímluvou akademické farnosti i VKH Olomouc.

Ogilvie_400