vchkvetTřetí úterý v měsíci, jak už bývá zvykem, je věnováno večeru chval na Hejčíně. Přijďte v úterý 21. 5. 2013 v 19.30 do kostela sv. Cyrila a Metoděje na Hejčíně spolu s ostatními chválit Pána.kveten_web_jpg