biskup_malyVe středu 15. 5. 2013 budeme během studentské mše svaté prožívat velkou radost z udílení svátosti křtu dvěma katechumenkám a svátosti biřmování dvanácti biřmovancům. Tyto svátosti udělí pomocný otec arcibiskup Josef Hrdlička. Přijďte podpořit bratry a sestry na počátku jejich křesťanské dospělosti a v prvních krocích jejich křesťanského života.

 

 

Foto z loňského udílení svátostí naleznete zde.