graubner

VKH Olomouc vás srdečně zve na zahajovací studentskou mši svatou celebrovanou Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým. Přijďte ve středu 25. 9. 2013 v 19 hodin do chrámu Panny Marie Sněžné. Po bohoslužbě se bude konat setkání studentů v rámci jednotlivých fakult a rozdávaní informačních brožur.


zahajov_mse