cajovna_hudebni

Různé zvuky k tomu čaj, v čajovně si najdeš ráj. Přijď po skončení studentské bohoslužby (cca 20.15) na Centrum Aletti a vychutnej si čaj za zvuku hudebních nástrojů.


ajovna_hudebn.rtf