Ostatní akce

Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá v jubilejním roce 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila kurz pro hlubší poznání díla sv. Cyrila a Metoděje, kterým přispěli k duchovnímu a kulturnímu rozvoji našeho národa a Evropy, k inspiraci v současné evangelizaci a duchovnímu dialogu.

Jedná se o devítitýdenní kurz od 17. 10. do 12. 12. 2019.

Pokračování kurzu spirituality pro ne-teology na Cyrilometodějské teologické fakultě v ak. roku 2018/2019