Ostatní akce

Pokračování kurzu spirituality pro ne-teology na Cyrilometodějské teologické fakultě v ak. roku 2018/2019