Pokračování kurzu spirituality pro ne-teology na Cyrilometodějské teologické fakultě v ak. roku 2018/2019

Úterní večery na Cyrilometodějské teologické fakultě již tradičně patří zájemcům o spiritualitu z řad širší veřejnosti i studentů. Z minulých let osvědčený tým Katedry pastorální a spirituální teologie prof. Pavel Ambros, doc. Michal Altrichter a dr. Luisa Karzcubová připravil další zajímavá, užitečná a obohacující témata. Nově upravená aula fakulty (Univerzitní 22) bude hostit po třináct večerů posluchače s těmito tématy: Růst osobnosti v duchovním životě (Karczubová), Teologie papeže Františka (Altrichter), Liturgie – vzor modlitby (Ambros). Přednášky začínají každé úterý v 18.10 hod a končí ve 20.30 hod.

Rádi bychom nechali opět zaznít bohatou zkušenost tradice Východu i Západu společně se zkušeností a vnímáním dnešního člověka, s jeho životním stylem. Papež František, který má stále položený prst na pulsu doby, nám bude svěžím průvodcem ve formaci osobnosti. Parafrázovaně lze říci, že není třeba klesat na mysli při pohledu na vzory svatosti, které se jeví nedostižné. Existují svědectví, která jsou užitečná, povzbuzují a motivují, ale nikoli proto, abychom je kopírovali, což by nás dokonce mohlo vzdalovat od té jediné a specifické cesty, kterou Pán vyhradil nám. Důležité je, aby každý rozpoznal svoji vlastní cestu a dal vzejít tomu nejlepšímu ze sebe, co do něho zcela osobně vložil Bůh. Je proto dobré osvojit si všeobecně platná pravidla, aplikovatelná ale individuálně na míru každého.

Kurz je otevřen křesťanům, kteří chtějí dýchat oběma plícemi a prohloubit zkušenost s Pánem, ale rovněž všem lidem hledajícím hodnoty a inspiraci.

Všechny zájemce zveme. Hlaste se na sekretariátu Katedry pastorální a spirituální teologie – do 18. října 2018.

VSS obrazek