bibleVýjimečný projekt, který má svůj počátek v Římě, je realizován i v Olomouci. Ke čtyřiadvacetihodinovému čtení Bible se mohou zapojit všichni občané Olomouce. Čtení Bible se uskuteční ve spolupráci s Českým katolickým biblickým dílem, Maltézskou pomocí Olomouc, Římskokatolickou farností sv. Mořice a sestrami Paulínkami. Více v pokračování článku.


Cteni_Bible_Paschalia-olomoucensia_2014-04-09

www.paschaliaolomucensia.cz