VKH.logoVe středu 18. 2. 2015 se konala zahajovací mše svatá letního semestru 2015. Letos připadala na popeleční středu. Po mši svaté se rozloučil dosavadní předseda VKH Olomouc Adam Homolka, poděkoval své dlouholeté kolegyni Aničce Balunové a uvedl novou předsedkyni VKH Olomouc Bety Kytnerovou.

Při odchodu z kostela si mohli účastníci krom křížku z popela na čele, jako symbolu pokání, odnést též informační dvojstránku VKH Olomouc pro letní semestr. Pokud na vás nezbyla, či jste na mši nebyli, můžete si ji níže stáhnout. Naleznete v ní program akcí, rozpis mší a úklidů a další zajímavá oznámení.

Dále v pokračování článku také naleznete úvodní slovo předsedkyně VKH Olomouc.


Milí přátelé,
začínáme letní semestr a zároveň s ním i postní dobu. Právě pro toto období by pro nás mohl být inspirací text jedné křesťanské písničky a úryvek z Matoušova evangelia.
• „Rozdávejme lásku svou, ať pozná svět, kdo žije v nás. Láska vítězí nad zlou pýchou, láska boří k lidem hráz."
• „Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí." Mt 6,17-18
Jak já s oblibou říkám: „Pojďme se hecnout!" I přes to, že se texty můžou zdát docela rozlišné, oba dva v sobě skrývají nemalou výzvu. Otevřít se druhým a vydat ze sebe jen to nejlepší a přitom nedávat nijak zvlášť najevo, že by nás to nějak obtěžovalo. A právě postní doba nám k tomu jenom nahrává. Vždyť spojením našich odříkání různých věcí a aktivit, které jsme si na letošní postní dobu namysleli a radostný přístup k životu, může pro nás i okolí znamenat opravdovou přípravu na Velikonoce.
Kéž je tedy tato postní doba přínosem nejen pro nás, ale také pro všechny ty, které nám Pán posílá do cesty. Usmívající se
S pozdravem a přáním požehnané postní doby,


Bety Kytnerová, předsedkyně VKH Olomouc

bety_kytnerova