Hostýn v barvách noci

Jak bylo avizováno, minulý týden jsme se po studentské mši svaté vypravili na noční pouť na Hostýn. Na olomouckém nádraží jsme se, zřejmě vinou ne úplně vstřícné předpovědi počasí, sešli v poněkud menším počtu čtyřiadvaceti poutníků (další dva se k nám připojili později) a vyrazili směr Bystřice pod Hostýnem. Odtud jsme šli v tichosti a rozjímali Ježíšův (a v návaznosti na to i náš) strach při Jeho cestě s křížem. Pouť byla doprovázena nijak silným, zato však vytrvalým deštěm, který nám cestu trochu znepříjemňoval, o to však byla pouť prožitější, neb co nic nestojí, za nic nestojí.

Když jsme kolem půl druhé ráno dorazili nahoru k bazilice, čekal na nás teplý čaj v suchu jednoho z poutnických domů. Fyzické síly tak byly opět načerpány, zbývalo doplnit už jen ty duchovní – k tomu jsme se Svatou branou přesunuli do baziliky, kde jsme prožili krátkou adoraci. Následoval návrat zpátky do Bystřice poměrně svižným tempem (to abychom stihli první ranní vlak) společné foto a hurá zpět do té naší Olomouce.

Ve vlaku už se mnohým zavíraly oči a tak si téměř nikdo nepovšimnul krásné situace jak vystřižené z nějakého katolického vtipu – Sedí tak v jednom kupé kapucín, dominikán a jezuita... A všichni tři spí.

Na závěr nezbývá než poděkovat nejen organizátorům a spolupoutníkům, ale především Pánu, za krásné společenství, které jsme mohli prožít s Ním i s druhými a za četné podněty a milosti, které si z této noci odnášíme. Zkrátka a dobře – kdo nebyl, prohloupil, ale nezoufejte, určitě bude příležitost to napravit.

hostyn