Před velikonočními svátky přibude v akademické farnosti ještě několik nabídek času pro svátost smíření. Ve středu Svatého týdne 17. dubna začne duchovní pohotovost před studentskou mší mimořádně už v 17 hodin a jako obvykle se bude zpovídat i během bohoslužby.

Po skončení studentské mše se zájemci mohou přesunout na Večer smíření do kaple Božího milosrdenství v budově školy Caritas, Křížkovského 6. Akce začne ve 20.30 kající pobožností, pak naváže adorace s biblickými impulzy k rozjímání. Během ní bude možnost přistoupit ke svátosti smíření ve společenském sále v areálu školy.

Poslední nabídka bude v olomoucké akademické farnosti na Zelený čtvrtek. Studentský kaplan Jan Regner bude k dispozici k rozhovorům a zpovědím v Centru Alleti (Křížkovského 2) od pravého poledne do doby, dokud bude zájem ze strany kajícníků, nejpozději však do 15. hodiny.