Kurz základů křesťanské víry se koná od října 2019 do května 2021 každé úterý od 18.30 v Centru Aletti na Křížkovského 2. Slouží jako uvedení do křesťanství a pro zájemce jako příprava na křest, případně další iniciační svátosti (biřmování a eucharistie). Tato možnost je učena především těm, kteří na cestě víry chtějí udělat první krůčky; je ovšem vhodná i pro ty, kteří se zajímají o křesťanské hodnoty, byť nejsou zatím o křtu plně přesvědčeni a teprve tuto cestu zvažují.

Kurz vede a další informace podá P. Jan Regner SJ.

Kurz je otevřen pro každého, přihlášky do katechumenátu přijímáme do 15. listopadu.

Přihlášky: bit.ly/katechumeniAF

 katechumeni