Série víkendů pro ty, kteří se chtějí dále vzdělávat ve své víře a prohloubit svůj duchovní život. Je třeba absolvovat aspoň tři ze čtyř katechetických víkendů a aspoň jeden duchovní víkend. Témata: modlitba, úvod do Bible, život z víry, duchovní rozlišování, životní volba, angažovanost ve společnosti, svědectví víry. Pro ty, kteří svoji víru praktikují, ale nepřijali ještě svátost křesťanské dospělosti, může tato nabídka posloužit jako příprava na biřmování. 

Můžete se těšit na diskuse o palčivých tématech dnešní doby, otevřené debaty o životě z víry, besedy s hosty, ale i na praktické uvedení do duchovní praxe. Setkání pro vás připravují a moderovat budou P. Jan Regner SJ a Michal Štverák.
Kurz je otevřen pro každého, i pro ty, kteří jsou sice už biřmováni, ale touží dále promýšlet svou víru a prohloubit svůj duchovní život.

Přihlášky k biřmování přijímáme do 31. října.

Přihlášky: bit.ly/birmovaniAF

 

birmovanci