V rámci kurzu pro přípravu na biřmování s názvem "K nevíře otevřene o víře" nabízí Akademická farnost přednášky pro frekventanty kurzu dalším zájemcům, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a prozkoumat další záhyby své víry.

Tématem setkání bude u příležitosti Dne Bible, který připadá na neděli 17. listopadu, právě Písmo svaté. V přednáškách a praktických cvičeních si vyzkoušíme několik modlitebních technik a vyslechneme přednášky o vzniku Písma, vyložíme některé problematické biblické texty nebo si řekneme více o liturgii hodin. Začátek je stanoven na 9:00, končit se bude zhruba o půl sedmé večer. Oběd bude společný dovozem pizzy. Drobné občerstvení a káva zajištěny. Manipulační poplatek bude 100,-.