Ve středu 27. listopadu se studentská mše svatá u této příležitosti přesouvá ze Sněženky do katedrály. Čas zůstává nezměněn. Můžete dorazit buďto rovnou na mši do katedrály nebo přijít s předstihem ještě do Sněženky, zúčastnit se krátké pobožnosti a pak společně průvodem vyrazit do katedrály. Mši svatou doprovází Schola Sněženka, hlavním celebrantem bude olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

 

17:30 začátek adorace za pronásledování křesťany ve Sněžence duchovní pohotovost a možnost svátosti smíření
18:40 zakončení adorace
18:45 začátek průvodu směrem do katedrály
19:00 mše svatá za pronásledované křesťany v katedrále

 Red Wednesday