Milí přátelé a dobrodinci,

vzhledem k současným opatřením vlády, mezi něž patří i omezení pohybu osob ve veřejném prostoru, jsme nuceni přijmout tato nezbytná opatření:

  1. Veřejné bohoslužby v tomto kostele byly až do odvolání zrušeny. Smluvené intence budou odslouženy při soukromých mších. Bohoslužba ve středu a v neděli od 19 hodin je vysílána na internetu (na FB VKH Olomouc a ADCM Olomouc). 
  2. Příležitost ke svátosti smíření je poskytována jen pro jednotlivce v urgentních případech. Seniorům nad 65 let důrazně doporučujeme zůstat doma. Příležitost ke svátosti smíření nyní jen ve středu od 18 do 18.50 hodin a v neděli od 18.30 do 18.50 hodin. Prosíme, abyste vždy používali roušky. Všechny ostatní akce jsou zrušeny.

Dáváme také na vědomí, že biskupové Čech a Moravy udělili až do odvolání dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté.

Prohlášení biskupů naleznete zde:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200312prohlaseni-ceskych-a-moravskych-biskupu-k-mimoradnemu-opatreni-vlady-ze-dne-12-brezna-2020

Za Akademickou farnost Olomouc a VKH Olomouc
P. Jan Regner SJ, farář
Kateřina Adamcová, předsedkyně