Toto jistě dosti komentované a proklamované datum, které provázely a ještě na mnoha místech provázejí oslavy či připomínky, se promítlo i do života věřících studentů v Olomouci. Již dlouho plánovaný den (středa 18. listopadu) byl ve znamení slavnostní mše svaté, jejímž hlavním celebrantem byl otec Tomáš Halík, který je studentským knězem v našem hlavním městě. Jako koncelebranti byly přizvání kněží, kteří v Olomouci provázeli studentskou mládež v minulých letech – o. Lízna, o. Šich, o. Altrichter, o. Ambroz a o. Bačo. Otec Halík, který měl před mší svatou přednášku, se o svobodě zmínil i v kázání a označil ji jako prostor pro konání dobra. Celá bohoslužba se tak nesla v duchu vzpomínání a poděkovaní za dvacet let svobody a byla zároveň i zamyšlením nad dnešním vývojem.

Po mši svaté následovala v sále centra Aletti přednáška pana Josefa Kořenka, který před dvaceti lety stál jako student UP u zrodu nejen olomouckého VKH, ale byl i jedním z aktérů studentských akcí listopadu a prosince 1989. Působivé vyprávění, které vycházelo z vlastních zkušeností, postřehů a zajímavostí z té doby, všechny zaujalo a po přednášce došlo i na otázky z řad posluchačů. Cenné zkušenosti pana Kořenka jsme využili i my jako Rada VKH a po ukončení přednášky jsme strávili příjemné chvilky (duševní i fyzické:-)) v zajímavém a pro nás jistě přínosném rozhovoru.

V průběhu celého programu jsme se tak mohli zamyslet nad teprve nedávnými událostmi a jejich důsledky; co pro nás znamená svoboda a dokážeme-li s ní správně zacházet.