1.10. Slavnostní studentská mše k zahájení nového akademického roku v 19:00, hlavní celebrant bude světící biskup Mons. Josef Hrdlička. Po mši svaté proběhne představení VKH a zástupců jednotlivých fakult (Olympu).

8.10. přednáška: Jaroslav Sovinský: Čína v 21. století – tradice a kontinuita, ve 20:15 v sále Centra Aletti

13.10. Modlitba v duchu Taizé - modlitba tvořená známými meditativními „zpěvy z Taizé“, čtením z evangelia a prostorem ticha, od 20:00 v sále Centra Aletti

15.10. mši sv. slouží P. František Petrík, divadelní představení studentů ze Stojanovy koleje „Dívčí válka“, ve 20:15 v sále Centra Aletti

22.10. Noční pouť na Svatý Hostýn - odjezd vlaku z Olomouce hl.n. ve 20:32 (sraz cca 15 minut před odjezdem), po příjezdu do Bystřice pod Hostýnem pěší pouť s křížovou cestou na vrchol, po příchodu na vrchol v poutním domě budou teplý čaj, seznamovací hry a adorace. Předpokládaný návrat do Olomouce hl.n. v 6:04. S sebou: vlastní svačina, teplé oblečení, pláštěnka pro případ deště.

29.10. přednáška: Mgr. Tomáš Zdechovský: Z politického zákulisí očima mediálního odborníka,  ve 20:15 v sále Centra Aletti, přednášející je mediálním poradcem politiků Zuzany Roithové, Jana Kasala, Petra Pitharta a Jiřího Čunka.

Těmto akcím (uskutečňujícím se ve středu) předchází studentská mše svatá, která začíná v 19:00 v kostele Panny Marie Sněžné. Slouží ji studentský kněz P. Pavel Bačo, SJ. (pokud není uvedeno jinak)