Jak jste se mohli dočíst už v programu akcí VKH na prosinec, rozjíždí se v Olomouci počínaje 8. prosincem (v 19:30) nová akce. Jsou jí večery chval. Společné chvály budou probíhat pravidelně jednou za měsíc v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Hejčíně. Celá akce je modlitebním setkáním, na které jsou srdečně zváni všichni, kdo chtějí společně chválit Hospodina. Večer bude naplněný písněmi chval, krátkým zamyšlením nad úryvkem z Písma, modlitbou žalmu a v neposlední řadě prosbami, díky a chválou:o)

Do kostela se dostanete bočním vchodem u sakristie.
Malé info k dopravnímu spojení na Hejčín: nejbližší zastávka Gymn. Hejčín – autobus č. 10,20, 21, 29; tramvaje č. 2, 7 – zast. Šibeník, pak 10 min pěšky.

Akci pořádá farnost Hejčín ve spolupráci s VKH Olomouc.