V úterý v 19:30 proběhl na Hejčíně Večer chval. Pod vedením hejčínského otce Benedikta jsme mohli spolu s dalšími 25 lidmi chválit Hospodina. Sešli jsme se v malé místnosti nad sakristií hejčínského kostela, která kromě ikony kříže a Panny Marie nemá prakticky žádnou výzdobu. To ještě zesílilo velmi intenzivní atmosféru Boží přítomnosti mezi námi po celou dobu chval. Kromě chval a díků byl večer naplněn ještě množstvím krásných písní k oslavě Boží. Tato akce je v Olomouci něčím naprosto novým, unikátním a stojí za to se jí zúčastnit. "Kde jsou dva ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich", řekl Kristus. A o Večerech chval to platí dvojnásob:-)

Od ledna budou Večery chval probíhat pravidelně každé třetí úterý v měsíci, takže 19. ledna v Hejčíně naviděnou;-)