7. dubna - Koncert skupiny Martinova prázdná kapsa; sál Centra Aletti, 20:15

8. dubna - Ples VKH Olomouc; Slovanský dům, 20:00

14. dubna - Tomáš Holub: Etika v čase války; sál Centra Aletti, 20:15

15. dubna - Ranní pouť na Svatý kopeček

20. dubna - Večer chval na Hejčíně, sakristie kostela sv. Cyrila a Metoděje na Hejčíně, 19:30

21. dubna - Koncert scholy PMS; kostel Panny Marie Sněžné, 20:15

26. dubna - Modlitba Taize; sál Centra Aletti, 20:00

27. dubna - MUDr Taťána Horká: Jiný úhel pohledu na asistovanou reprodkuci; sál Centra Aletti, 17:00

27. – 30. dubna - Pěší pouť na Velehrad v rámci SV 2010

30. dubna – 2. května - Studentský Velehrad 2010 (SV10)

Více informací ke všem akcím naleznete včas na webových stránkách VKH Olomouc;-)