Ve středu zavítala do Olomouce další zajímavá osobnost, která přijala pozvání našeho VKH. Tentokrát to byl  Tomáš Holub. Určitě jste ho mnozí z vás poznali už když sloužil zádušní mši za oběti letecké katastrofy u Smolenska. Další a intenzivnější možnost setkání s ním byla připravena po mši v aule centra Aletti. Mons. Holub zde hovořil na téma: Etika v čase války? Nastínil teoretické a historické pozadí vedení válek a etického aspektu této činnosti, podělil se s námi o své osobní zkušenosti, která nasbíral jako kaplan armády české republiky a otevřeně odpověděl na všechny dotazy, které jsme na něj směřovaly. Neumím dostatečně vylíčit, jak příjemná atmosféra v sále panovala. Ale věřte, že jsme se společně i zasmáli, i když při vyprávění některých zážitků nám běhal mráz po zádech. Pro ty, které tématika válečné etiky zaujala, mám závěrem dobrou zprávu. Již brzy se v knihovně naší čajovny objeví kniha Mons. Holuba, které se zabývá bojem proti terorismu v kontextu učení o tzv. spravedlivé válce.