V netradiční den a hodinu - v úterý v 17:00 - proběhla poslední přednáška tohoto semestru v Centru Aletti. Jejím tématem byla asistovaná reprodukce a psychoterapeutka MUDr. Taťjána Horká se snažila poskytnout opačný úhel pohledu, než jaký na tuto problematiku mají média či široká, většinou nevěřící veřejnost. Přednáška byla velmi podnětná a zároveň okořeněná přítomností pana MUDr. Tomáše Čepeláka, gynekologa působícího na jedné z olomouckých klinik asistované reprodukce, který se snažil na argumenty paní Horké říci svůj názor. Myslím, že žádný ze zúčastněných nelitoval času, který přednášce věnoval, a všichni jsme odcházeli plní nových a zajímavých informací. Mně osobně utkvělo v paměti jedno poselství přednášky: Dítě není pouhým faktorem, který zvedá kvalitu života. Je i povoláním k výchově a velkým darem. Když jsme si sami život nedali, nemáme právo si jej brát ani jej uměle a mechanicky zakládat.