Tuto středu nebylo třeba se na program po mši přesouvat z kostela Panny Marie Sněžné. Měli jsme totiž možnost dozvědět se něco víc o našem studentském kostele. Mnoho zajímavého nám pověděl pan varhaník Ladislav Kunc, který zároveň vykonává v kostele službu průvodce a tento večer provedl kostelem i nás.

Díky jeho vyprávění se nám rozkryla bohatá historie kostela. Představte si, že „naše Sněženka“ sloužila mnoho let armádě. Musela přestát velice těžké období totality, kdy porevoluční stav kostela umožňoval dovnitř napršet či nasněžit. Během posledních 20 let se v kostele vykonalo veliké množství práce a chrámu se podařilo vrátit mnoho z jeho původního lesku.

V interiéru najdeme hned několik velkých vzácností a celková podoba je díky své barokní jednotnosti zřídkakdy k vidění. Ke skvostům patří i plně mechanické varhany. Ty nejenže impozantně vypadají, ale také tak hrají. Vzhledem k jejich stáří a složitosti je až s podivem, že se stále udržují ve výborné „ kondici“. Pan Kunc nám na konec našeho setkání na varhany zahrál a my měli tak možnost přesvědčit se o tom, že jeho slova chvály o tomto nástroji byla na místě.

Nakonec nezbývá než panu Kuncovi ještě jednou touto cestou poděkovat za jeho povídání i předvedenou hru a těšit se z toho, že naše setkávání s Bohem a mezi sebou navzájem mohou probíhat právě v kostele Panny Marie Sněžné.