Pro komornější počet účastníků byla představena Maltézská pomoc, o. p. s. Přednášku vedl Michal Umlauf, jeden z hlavních představitelů této organizace v Olomouci. Do tématu se pustil s ochotou a nadšením a v prezentaci pokračoval i přes nepřízeň techniky.

Byli jsme obeznámeni se stručnou historií Řádu Maltézských rytířů, dále nám pan Umlauf vysvětlil postoje a cíle této organizace, její činnost, ve které jim pomáhají dobrovolníci. Ti jsou angažovaní do různých projektů.

Můžeme říci, že se jedná o pomoc sociálně nebo zdravotně znevýhodněným osobám nebo rodinám. Dozvěděli jsme se o různých zajímavých programech v rámci maltézského dobrovolnictví. Také jak můžeme pomoci, pokud o to máme zájem.

Už také víme, kde všude se s Maltézskou pomocí můžeme setkat: hlavní sídlo má v Praze a dalšími pobočkami (centry) jsou Brno, Olomouc, Uherské Hradiště atd.

Přednáška byla velmi obohacující a hodnotná pro všechny, kteří se jí zúčastnili. Proto chci poděkovat přednášejícímu a všem účastníkům.

Další informace o projektech Maltézské pomoci si můžete najít na webových stránkách www.maltezskapomoc.cz.

Ivka Janíková