Dne 24. 11. 2010 bylo Centrum Aletti poctěno velmi milou návštěvou otce dominikána Pavla Mayera. Ptáte se, za jakým účelem byla jeho návštěva? Konala se zde přednáška na téma, které oslovuje každého z nás, dotýká se všech lidí, a to nehledě na víru či sociální postavení. Název přednášky „Otevřené bioetické otázky“ je opravdu příznačný. Téma nejenže otevřelo prostor pro hlubší zamyšlení se nad eutanázií, umělou reprodukcí, interrupcí a jinou mravní problematikou, ale také přimělo všechny přítomné nebýt v těchto otázkách netečnými.

Vyřčené myšlenky jakoby se dostávaly k srdcím všech posluchačů, ticho, soustředěné pohledy na otce, vážnost v obličejích, dalo by se říct, že v sále zavládla atmosféra, kterou tato přednáška vyžadovala k tomu, aby vše zaznělo jasně a důrazně. Otec Mayer vyslovil jednu zásadní věc, totiž že negativní názor člověka, ať už na interrupci či jiné již zmíněné téma, ho nepředurčuje ani nezavazuje stát se křesťanem, nicméně křesťan má povinnost (nikoli pouze právo) vyslovit nahlas svůj nesouhlas k těmto věcem. To považuji za zásadní, i když samotná podstata přednášky se nesla v duchu církve a jejího názoru na konkrétní etické problémy.

Ačkoli téma nebylo zrovna nejveselejší, bylo potřeba o něm otevřeně diskutovat a tak se i stalo. Otec dostával mnoho dotazů, jednak díky velké účasti, nicméně mnoho zúčastněných se se zájmem obraceli k otci s otázkami, jež se přímo či nepřímo týkají jejich života a okolí. Názor církve na somatickou léčbu, interrupci u nezletilých dívek, podávání živin lidem ve vegetativním stavu a třeba i na umělou reprodukci zvířat, o tom všem a nejen o tom se vedla velmi zajímavá diskuze.

Nakonec bych velice rád poděkoval otci Mayerovi za jeho čas a energii, kterou do přednášky vložil. Děkuji mu, že se s námi přišel podělit o své názory, znalosti a zkušenosti. Pokud si myslíte, že by vás tato přednáška bývala byla oslovila, přijděte se i vy příště podívat na některou z chystaných přednášek! Možná i vy najdete svou odpověď.

Honza Samiec