Na středu 1. 12. 2010 nám naše VKH připravilo přednášku: „Duch svatý – pramen lásky a života. A jeho působení v našich životech?“ Studentskou mši i následnou přednášku měl mít pro tentokrát na starost P. Bogdan Stepien. Vinou sněhové kalamity nabral vlak z Ostravy i s otcem Bogdanem zpoždění téměř tři hodiny. Přesto stihl aspoň přednášku a potěšil tak bezmála 40 zvědavců. Přestože je otec Stepien  původem z Polska a v Česku působí od roku 1996, čeština mu nečiní výraznější problémy. Mohli jsme ho slyšet například na letošní charismatické konferenci v Brně, kde byl jedním s pozvaných řečníků.

V samotné přednášce se nám otec Bogdan mj. snažil přiblížit působení Ducha svatého. Připomněl také Jeho sedm darů. Vysvětlil nám, jak dary či charismata rozpoznat. Povzbudil nás k otevřenosti Duchu svatému a vyzval nás, abychom se nebáli prosit o dary, ale také o obnovu darů, které nám Bůh dal při křtu nebo v biřmování, ale my jsme je nenechali plně rozvinout. Celý svůj poutavý výklad ještě prokládal vlastními zkušenostmi a četbou z Písma.

Celý večer Bogdan Stepien zakončil krásnou modlitbou, ke které jsme se mohli připojit. Na úplný závěr nám ještě udělil své požehnání. Kdo na přednášku i přes nepřízeň počasí dorazil, určitě nelitoval. Prožili jsme tak společné chvíle jak s Duchem svatým, tak s knězem, o jehož obdarování snad nemůže nikdo pochybovat. Věřím, že laskavost a pokoj, který otec Bogdan vyzařoval, přenesl nejen na mě.

Matouš M. Venkrbec