Ve čtvrtek 2.12. se komorní skupinka proti tvrdému mrazu vybavených a na duchovní ztišení připravených nadšenců vypravila do Velké Bystřice. Na místní faře jsme byli velmi vlídně přijati otcem Josefem Opluštilem. Spát jsme tedy měli kde, jídlo z vlastních zásob, takže naděje, že nezmrzneme a neumřeme hlady byly veliké. A tak jsme mohli pokojně začít duchovní obnovu. Celý čas tohoto zastavení v předvánočním a zkouškovém shonu nás provázelo silentium - navzájem jsme si darovali ticho a adventní úryvky z písma - konkrétně z Izaiáše a Lukášova evangelia. Zamýšleli jsme se nad Ježíšovým příchodem na svět, nad nedozírným efektem Jeho působení v našem životě, nad naší odpovědí na Jeho nabídky. Měli jsme dostatek prostoru zalézt si do komůrky svého srdce a být tam sami s Bohem. Také jsme však mohli prožívat krásné společenství, ať už při modlitbě breviáře nebo při mších svatých. V pátek nám otec Pavel Bačo SJ, který vedl tuto obnovu, přiblížil život jednoho z prvních členů jezuitského řádu, sv. Františka Xaverského, jehož svátek připadl zrovna na tento den.
Snad můžu mluvit za všechny účastníky, když řeknu, že to byl nádherný a požehnaný čas duchovní přípravy na Ježíšův příchod, krásný "předvánoční" dárek od Boha. Děkuju.

Eliška Praisová