Ve středu 9. listopadu 2011, tradičně po večerní studentské mši svaté, nás v Centru Aletti čekala zase jedna velmi zajímavá přednáška – „O hledání osobního povolání“, o osobním ideálu, kterou si pro nás připravil otec Ladislav Štefek v doprovodu s otcem Zdeňkem, oba jsou kněží v Schönstattském hnutí, které se zajímá o hledání Boha v dnešní společnosti. Na začátku se nám představili, vyprávěli své životní cesty, jako dobrý rozjezd, jak jít za svým povoláním. Následně otec Ladislav přednášel o tom, jak můžeme hledat naši životní cestu, na co máme dávat pozor, že s námi, úplně s každým z nás, má Bůh plány a povolání, které se po celý život máme snažit najít a vykonávat. Moc pěkné přirovnání o tomto hledání bylo, že sami malujeme obraz našeho vlastního života, který pak jednou srovnáme s Božím obrazem, pro nás určeným, a zjistíme jak moc se liší, nebo jak moc se sobě podobají. Na závěr této přednášky jsme se společně pomodlili a přijali požehnání od obou otců, takže najít to správné povolání by teď mohlo být o něco snadnější.:)

Večer to byl moc pěkný, příležitost zamyslet se nad svým životem a uvědomit si, že tady na světě nejsem jenom tak, ale mám smysl, jsem jedinečný člověk, který obohacuje celé lidské společenství svým přístupem k věci, chápáním a vlastnostmi, funkcionálně sice nahraditelný, ale kreativně ne.

Už se těším na další přednášku!:)

Jan Vícha