V těchto dnech se v univerzitních městech České republiky koná tzv. Týden neklidu – organizovaný protest členů a sympatizantů akademických obcí proti chystaným změnám vysokoškolské legislativy.
Vysokoškolské katolické hnutí je ve své podstatě sdružení apolitické; naše cíle a důrazy jsou jiné. Necháváme proto na každém z našich členů a přátel, jaké zaujme stanovisko a zda a jak se do těchto iniciativ zapojí.
Nechceme však zůstat zcela stranou a tvářit se, že se nás dění ve studentském prostředí netýká. Proto vás všechny zveme ke společné modlitbě za správné a dobré vyřešení této komplikované situace. Sejdeme se při adoraci v kostele Panny Marie Sněžné – u Sněženky – tuto středu, tedy 29. února. Adorace začíná ve 13.00 a potrvá až do 14.00.

„Milosrdenství a věrnost se potkají, políbí se spravedlnost a pokoj.“ (Žalm 85,11)

VKH Olomouc, o.s.