Přednášející P. M. Herold

Dne 21. března se po studentské mši svaté v přednáškovém sálu Centra Aletti konala přednáška studentského kaplana P. Miroslava Herolda o křesťanských filmech natáčených s Otakarem Mária Schmidtem. Stačilo prvních několik vět přednášky a přednášející si získal naprostou pozornost všech posluchačů.P. Herold se ještě na studiích v Římě seznámil s českým režisérem O. M. Schmidtem, který po dlouhém hledání skutečného smyslu života, což se projevilo i v jeho dřívějších pracích, v roce 2004 přijal víru a byl pokřtěn. Během 6 let natočil 6 hraných dokumentů, v nichž se snažil poutavou formou přiblížit některé důležité body naší víry široké veřejnosti a v jejichž natáčení mu právě P. Herold pomáhal jak sběrem materiálu, tak rolí průvodce a někdy i hlavní postavy v dokumentu. Přednáška byla vedena nejen směrem technickým – kdy jsme se dozvěděli zajímavé informace o tom, jak podobný dokument vzniká, ale bylo v ní řečeno i to nejpodstatnější, kvůli čemu jsme přišli, jak vlastně může film evangelizovat. Vrcholem večera bylo promítání několika ukázek z těchto dokumentů a diskuze.

Markét Landkamerová

Na fotky z přednášky se můžete podívat zde.