Kostel Panny Marie Sněžné, středa 16. května 2012: Iniciační svátosti

Ohromná radost, naplnění, povzbuzení, slavnost, odhodlání, dar, krása, očekávání… všechna tato slova vystihují středeční slavnost v kostele Panny Marie Sněžné při udílení svátostí. Na tento večer se sešla oslava tří velkých událostí: a to udílení svátostí, slavení mučedníka sv. Jana Nepomuckého a vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně.

Měla jsem možnost účastnit se pravidelných setkání katechumenů a čekatelů na biřmování, která se konala každé úterý pod taktovkou o. Petra Havlíčka. Svým vyprávěním, vlastními zkušenostmi a zapálením otvíral dvěma desítkám čekatelů taje křesťanského života.

Sváteční atmosféra středečního večera byla téměř hmatatelná. Slavnostní oděvy čekatelů, jejich kmotrů, příbuzných, známých, kteří obsadili všechny přední lavice, krásné a vznešené zpěvy schOLy, ale co především: jedinečnost a síla okamžiku. Významnost chvíle podtrhávalo zapálené a nadšené kázání hlavního celebranta o. biskupa Hrdličky. A když vyzval katechumeny, aby postupně přistoupili ke křtitelnici, a začal je křtít ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, se zatajeným dechem jsem vnímala, jak úžasný pocit mě zaplavil při představě absolutního smytí hříchů z těchto čtyř odhodlaných vydat se na cestu Páně. Mráz po zádech běhal také při biskupových slovech: „Přijmi pečeť Daru Ducha Svatého“, jimiž byla svátost biřmování udělena celkem třem nově pokřtěným a sedmnácti biřmovancům.

Zažít křest dospělých a spolu s ním i biřmování tolika lidí je velká, silná událost a i pro zúčastněné – řeklo by se „pro diváky“ – má obrovskou moc povzbuzení a posílení víry do dalších nelehkých, uspěchaných dnů.

Lucilka Kellerová

Foto zde.