Přednáška Tomáše KlíčePřečtěte si výstižný článek a podívejte se na fotky z přednášky Tomáše Klíče, která se uskutečnila 10.10.2012.

 


Rok víry

Ve středu 10.10.2012 jsme se mohli zúčastnit přednášky p. ThLic Tomáše Klíče, v centru Aletti po studentské mši svaté. Přednáška nesla název Rok víry.

Otec Klíč se postupně probral několika tématickými okruhy týkajícími se roku víry. Hlavním předmětem přednášky bylo přiblížení druhého vatikánského koncilu a jeho dokumentů v souvislosti s vyhlášením roku víry papežem Benediktem XVI.

Přednáška byla nejvíce věnována dokumentům II. vatikánského koncilu, který se zabýval otázkami jak vnímat znamení dnešní doby, tedy jak přizpůsobit církev současnosti. Dokumenty nám důkladně představil a vyzdvihl zejména ty, které se týkají života církve, zapojení laiků, liturgie, ekumenického dialogu a dialogu s ostatními náboženstvími. Největší zájem vyvolalo právě téma dialogu s ostatními náboženstvími, čehož bylo možné si všimnout v závěru přednášky, kdy padala spousta otázek na toto téma.

A tak jsme strávili večer v příjemné atmosféře a s novými poznatky o druhém vatikánském koncilu, který se stal tak zásadním pro církev, které jsme součástí.