Tomáš HalíkJak se už v posledních letech stalo zvykem, i letos na podzim přijel do Olomouce prof. Mons. Tomáš Halík, aby zde proslovil svou přednášku s tématem „Křesťanství po náboženství“. Toto setkání pořádala Moravsko-slezská křesťanská akademie Olomouc ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým hnutím a Filosofickou fakultou Univerzity Palackého.


Přednáška se konala ve středu 21. 11. v aule FF Univerzity Palackého za účasti několika desítek (potažmo stovek) posluchačů, různých společenských i věkových kategorií. Její téma bylo úzce spojeno s obsahem jeho nejnovější knihy s titulem „Chci, abys byl“.

Tomáš Halík se hluboce zamýšlel nad podstatou slova láska, které se člověka dotýká nejen ve smyslu tělesném, ale hlavně jako podstata Boží a následně i lidské existence. V tomto duchu se také dotkl křesťanství jako náboženského systému (v evropském smyslu slova religio), který se na základě své tradice neustále vyvíjí, ale skrze svou podstatu, kterou je láska, zůstává křesťanství na svém náboženském systému nezávislé.

Po přednášce samozřejmě následovala diskuze a celý program vyvrcholil slavením mše svaté. Té v kostele Panny Marie Sněžné předsedal právě Tomáš Halík. Ve své promluvě se dotkl výročí 17. listopadu a v souvislosti s evangelním textem rozvedl téma svobody jakožto svěřeného daru neoddělitelně spojeného se zodpovědností. A nejde jen o svobodu politickou:

„Bůh se nechce vlamovat násilím do našeho srdce jako nezvaný host. Chce vejít branou svobody, branou toužící lásky. Řečeno jazykem mystiků: Bůh sám touží po naší touze.“ (Tomáš Halík: Chci, abys byl)

 

Lukáš Stedl

Foto zde.