Doba postní je zvláště vhodný čas ke křížové cestě, k připomenutí slov Pána Ježíše Krista: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.“ Proto se také VKH vydalo ve čtvrtek 15. března ve večerních hodinách putovat s křížem a uvažovat o událostech Velkého pátku.

Podívejte se také na fotky.

 

Setkali jsme se u kostela svaté Barbory v olomoucké čtvrti Chválkovice – sešlo se nás několik desítek. Odtud jsme se vydali k cíli, kterým byla dominanta a architektonický klenot Hané – bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

Během pouti zněly hluboké texty Romana Guardiniho, jednoho z nejvýznamnějších teologů 20. století. Jednotlivými zastaveními křížové cesty nás provázely obrazy z autorské dílny výtvarné skupiny aňYž. Po každém úseku křížové cesty jsme krátkým latinským zpěvem vyznali, že naší jedinou nadějí je kříž, a mohli jsme přemýšlet o významu oběti Pána Ježíše.

Většinou jsme se zastavovali u kříže nebo sochy vztyčené v krajině. Silným okamžikem bylo zastavení u pomníku, který připomíná tragickou autonehodu; zahynulo zde několik mladých lidí na cestě na půlnoční mši svatou o Vánocích před několika lety.

O deváté hodině jsme doputovali ke krásně nasvícené bazilice. Olomouc jsme měli pod sebou jako na dlani. Uvnitř baziliky se nás sešlo 40 – pěkné biblické číslo plnosti. Modlitbou na úmysl Svatého otce jsme naši pobožnost zakončili a autobusem se vrátili do centra města. Myslím si, že tento večer nám pomohl dobře se připravit na prožití blížících se velikonočních svátků.

Richard Weis