nocni_hra

Na středeční večer byla ohlášena Večerní hra po Olomouci. Před budovou VOŠs Caritas se nás sešlo asi 30, utvořily se čtyři skupinky, rozdaly se obálky s pravidly, mapy a procházka mohla začít...
Foto z večerní hry naleznete zde.


Cílem celé akce bylo poznat lépe Olomouc, hlavně tedy jednotlivé fakulty naší univerzity, která letos slaví kulaté narozeniny. (Mimochodem, věděli jste, že univerzitní budovy najdete v Olomouci přinejmenším na 17 místech?) Pokyny a úkoly, které jsme plnili, nás posílaly od jedné fakulty k druhé – strategii a pořadí jednotlivých stanovišť si ale volil každý tým sám. Měli jsme získat tři čísla a heslo, ovšem než jsme se k nim dostali, pořádně jsme se prošli. Tyto informace byly nutné ke zjištění polohy cíle.

Velkým tahounem nám byly konkurenční hloučky postávající u stanovišť, které jsme chtěli předběhnout, a taky zima. Nakonec se všechny skupiny sešly u kněžského semináře, kde byl konec trasy, a dostaly odměnu – nejrychlejší tým samozřejmě tu nejlepší.

Z většiny reakcí bylo poznat, že soutěžící byli hrou nadšení, a navíc ji ocenili jako příležitost setkání a prožití večera se starými i novými známými, možnost pořádně si popovídat. Velký dík patří všem organizátorům a jejich šéfovi – Bohu. Kéž by se každá akce našeho života pod jeho vedením povedla tak jako tato!

Barbora Otrubová