ambrosOd loňského podzimu prožíváme Rok víry, vyhlášený Benediktem XVI. Připomínáme si v něm 50. výročí zahájení II. vatikánského koncilu. Proto uspořádalo VKH Olomouc přednášku s tématem Koncil stále aktuální.


ambros1


Ve středu 27. února se v sále olomouckého Centra Aletti sešly čtyři desítky posluchačů. Oslovil je tentokrát sám hostitel – prof.P. Pavel Ambros SJ je totiž ředitelem Centra Aletti.

Přednášející v krátkém čase představil alespoň několik z momentů koncilu a jeho stále aktuálních témat. Mezi nimi zazněly souvislosti s násilně přerušeným I. vatikánským koncilem a klíčovými pojmy dokumentů II. vatikánského koncilu jako Boží lid, mystické tělo Kristovo, biskupská kolegialita, důstojnost všech pokřtěných, jednota církve, ekumenismus…ambros2

V následné krátké diskusi odpovídal prof. Ambros se sobě vlastní erudicí, kterou také čerpal v pramenech, mezi nimiž zmínil zejména spolutvůrce koncilní teologie Karla Rahnera a jeho dílo Poslání a milost. Témata byla svou povahou i povznášející a P. Ambros posluchače i několikrát nenuceně rozesmál. Rozcházeli jsme se proto do předposledního únorového večera v dobré náladě.

Lubomír Řihák