NB2013_malyTicho, čtení veršů z bible, písně, nešpory, modlitby... to vše jsme mohli slyšet a přesto to nebylo tím hlavním, kvůli čemu jsme 20.3. 2013 přišli.


Setkání s živým Kristem ve svatostánku nás přilákalo k tomu, abychom si našli ve středečním večeru chvilku času a navštívili kapli Božího milosrdenství, která leží kousek od našeho studentského kostela. Zdejší malé prostory i malý počet příchozích se mohl proměnit v něco většího. Bylo na každém z nás, jak zde svůj čas prožije. Každých pár minut se tak mohlo stát smysluplným odrazovým můstkem do posledních postních dnů a nadcházejících Velikonoc... 


Monika Balíková