s1_malyCo je to křížová cesta, vím. Ale co je to Cesta světla?

 


 

Ocitla jsem se na této prezentaci zcela neplánovaně, ze Sněženky po mši jsem vyšla opačným směrem, než je centrum Aletti, ale pak jsem změnila kurz, nehledě na únavu. Otec Pavel Šupol pro nás na Centru Aletti nepřipravil přednášku, ba ani produkci. Pozval nás k modlitbě, podpořené promítáním, které v sobě zahrnovalo obrázky s texty z Písma, prokládané videoklipy... Byla jsem natolik plná dojmů, že bych vydržela u tak úžasné modlitby ráda celou noc a třeba i další den (kdybych nemusela do práce).

Adam a Eva, dva lidé, prvotní hřích, celý svět ve hříchu, neposkvrněná Maria, zrození Spasitele za tak zvláštních podmínek, ukřižování, strach apoštolů, nepopsatelná a plně námi nepoznaná moc vzkříšení, překvapivá setkání se Vzkříšeným Ježíšem, který přináší pokoj.

Touha po Životě s lítostí nad naší hříšností (neposlušností) nám byla působivě předána prostřednictvím umělců. Toto od prvopočátku světa až po současnost seskládané pásmo, připravené otcem Pavlem, přineslo poznání, pronikající skrze smyslové vjemy (obrázky, hýbající se obrázky, hudbu, zpěv) do srdce, které u mě spustilo proudy slz, následně proměněných v radost. Moc jsem si přála, aby toto setkání v modlitbě nebylo snad především chvilkovým emočním zážitkem, který se odplaví a tak zůstane to načerpané nevyužito, když bude potřeba to uplatnit.

 

Sabina Lamačová