biskup_malyJedna z posledních akcí VKH, na kterou se mnozí dlouho těšili a dlouho připravovali, je udílení iniciačních svátostí. Dvě dívky přijaly křest a eucharistii, dvanáct mladých lidí (mezi studenty olomouckých vysokých škol bylo také několik absolventů) bylo biřmováno při večerní mši ve středu 15. května v chrámu Panny Marie Sněžné.


Svátosti s námi přišel oslavit otec biskup Josef Hrdlička. Krásnou atmosféru v už ne tak studeném kostele doplnila zpěvem SchOLa PMS. Ve své promluvě otec biskup povzbudil katechumenky, aby se nebály podobně jako Panna Maria odpovídat na Boží volání ANO. Všechny biřmovance pak vyzval, aby radostnou zvěst, kterou přijali, jako poslové předávali dále.

Po zpěvu litanií ke všem svatým následoval samotný obřad křtu. Katechumenky Helena-Marie a Monika-Gabriela, které vyznaly víru a zřekly se zla, byly politím vodou ponořeny v Kristovu smrt a zmrtvýchvstání a přijaty za nové členky církve. Předání bílého roucha připomnělo čistotu, kterou nově pokřtěné získaly, křestní svíce pak odkazuje na vzkříšeného Krista, který je jejich světlem.

Poté otec biskup vložil ruce nad biřmovance a v modlitbě jim vyprošoval hojnost darů Ducha svatého. Pomazání křižmem pak jako pečeť stvrdilo pomazání Duchem. Následovala eucharistická bohoslužba, při které nově pokřtěné poprvé přijímaly Kristovo tělo a krev.

Jako onoho krásného a vanutím Ducha naplněného večera, spojme se i dnes a v dalších dnech v modlitbě za naše nově pokřtěné a biřmované! 

 

Jakub Vavrečka

Foto ze mše svaté naleznete zde.