diblici3_maleJaké je to cestovat po celém světě s minimem peněz a zkušeností ? To jsme se mohli dozvědět na besedě bratří Diblíků, která se konala 6. listopadu 2013 v sále centra Aletti.


Svou milou návštěvou nás poctili Petr a Karel Diblíkovi z Chocně. Ve své besedě nám vtipně vyprávěli o zážitcích, náhodách a poznávání kultur jiných národů, v zemích jako Havaj, Filipíny, Guatemala, Čína nebo USA. Cestování plné emocí, během něhož se museli naučit spolu vycházet, navzájem se tolerovat a dobře spolupracovat. Cestování, při kterém zažili smutek z úmrtí blízkého člena rodiny na druhé straně polokoule. Svědčili také o hodnotách vlastního křesťanského života. Setkání bylo doplněno fotkami a typickou hudbou pro danou kulturu.

V závěru besedy bylo možné zakoupit jejich knihu Tři bratři v cizích světech, ve které líčí své příběhy a zážitky.