VKH.logoPředstavení nového předsedy VKH Olomouc.


Vážení přátelé!

Jmenuji se Adam Homolka a je mi velkou ctí a radostí, že jsem byl nově zvolen do pozice předsedy VKH Olomouc. Tuto funkci bych chtěl plnit pokud možno co nejvíce zodpovědně a s osobním přístupem. Když jsem byl požádán, abych o sobě napsal pár slov jako představení, přišlo mi to značně předsedocentrické, protože vím, že VKH je především o spolupráci všech na společných akcích. Nicméně jsem souhlasil, a tak tedy snad jen pár slov o mně:
Je mi 24 let a mým rodným městem je Kroměříž, i když od 15 roků jsem dlouhých 7 let studoval v Brně. Nejprve Cyrilometodějskou střední pedagogickou školu a posléze 3 roky na Janáčkově akademii múzických umění, kde jsem na divadelní fakultě studoval obor Dramatická výchova. S Boží pomocí jsem tuto školu zakončil úspěšně a  namísto pokračování jsem se rozhodl pro změnu, a proto jsem začal v Olomouci na Palackého univerzitě studovat obor Politologie a evropská studia, kde jsem právě ve 2. ročníku.
Mezi mé záliby patří především dobrá společnost a akce nejrůznějšího druhu. Dále se zajímám také o politiku, historii, počítače, filmy, dějiny umění a přirozeně také divadlo.
VKH pro mě hodně znamená, protože jsem v něm prožil spoustu hezkých chvil a poznal mnoho přátel a pevně věřím, že s pomocí Boží a vaší se bude VKH dobře dařit i nadále...

Adama Homolka

adam_homolka