snezenka_4„Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu” byl jeden z hlavních veršů z Jakubova listu kázání Josefa Nuzíka, generálního vikáře arcidiecéze Olomoucké, který byl hlavním celebrantem zahajovací studentské mše svaté, která se konala dnes, tedy ve středu 19. 2. 2014. Na závěr bohoslužby generální vikář požehnal studentům do nadcházejícího semestru.

Po bohoslužbě mohli být přítomní svědky „předání vlády” nad VKH Olomouc, došlo totiž na loučení s bývalou předsedkyní Liduškou Chalupovou a uvítání nového předsedy Adama Homolky.

Z bohoslužby si všichni mohli odnést také informační dvoustránku, ve které VKH nabízí seznam akcí, na které se můžete tento semestr těšit. Pokud se k vám nedostala ve fyzické podobě, můžete si ji níže stáhnout, alespoň ve verzi elektronické.