Open-DoorDo nového semestru a akademického roku zdraví a přeje vám všem hodně úspěchů vaše VKH Olomouc.

Kdo nestihl nebo na něj nezbyla brožura Kudy kam ve VKH Olomouc, tak si jí tady může stáhnout:

Stejně tak vlevo, v sekci ke stažení najdete pořad bohoslužeb a rozpis zpovídání v Olomouci.

Slova uvítání do nového roku také v pokračování článku připojuje předseda VKH Olomouc a náš nový studentský kaplan.


Milovaní!adam_homolka

Tak přesně toto na první pohled zvláštní oslovení používal celé roky ve svých kázáních otec probošt u nás doma. Milovaní! Až teprve jako starší jsem pochopil, že se neustálým opakováním tohoto oslovení snaží co nejvíce a nejintenzivněji nám připomenout Boží lásku k nám. Jak se píše v Písmu "Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná." (1. Janův 4:7) Bůh nás miluje jako studenty, jako mladé lidi, jako syny a dcery, jako kamarády, jako partnery. Ať jsme kdekoli a děláme cokoli.

VKH Olomouc je tu pro vás, aby se vám pokusilo přiblížit tuto Boží lásku. Aby vám pomocí přednášek, setkání, koncertů, nových kamarádů a akcí všeho druhu ukázalo, že ve víře nejste sami, a že Boží láska je jistotou, na kterou se můžete spolehnout. Na všechny tyto akce jste srdečně zváni a snad můžu říct za celý tým rady VKH Olomouc, že se na vás na všechny moc těšíme!

 

Adam Homolka

předseda VKH Olomouc

 

Vážení a milí studenti a další sympatizanti akademické farnosti v Olomouci!miroslav_herold
Vítám vás v novém akademickém roce jako nový duchovní správce, který převzal štafetu péče o akademickou farnost po svém spolubratru, P. Petru Havlíčkovi.
Oba jsme jezuité, byli jsme spolu před osmi lety svěceni na kněze a minulý rok jsme se – již po několikáté – shledali ve stejné řeholní komunitě, tentokrát zde v Olomouci. Uzrál čas, aby O. Petr postoupil dále na cestě řeholního zasvěcení Bohu. Odcestoval do irského Dublinu, kde se v tzv. třetí probaci (terciátu) bude modlitbou, studiem a službou bližním připravovat na své poslední řeholní sliby. Než se O. Petr mezi vás vrátí, vezměte prosím zavděk mou maličkostí, jíž bylo s velikou důvěrou svěřeno poslání vysokoškolské pastorace v této krásné metropoli.
Zmíněné důvěry si hluboce vážím. Doufám, že se i mezi námi začne vytvářet předivo důvěry, zprvu snad křehké, ale otevřené možnosti sílit a zpevňovat se. Bez vzájemné důvěry si totiž službu kněze nedokážu představit, natož pak v duchovní službě ponořené do tak citlivého životního období, jako jsou léta vysokoškolských studií.
Předpokládám, že většina z vás je intenzivně formována po stránce rozumové. Je však třeba růst i v dalších oblastech, k celkové lidské zralosti. Jako věřící či hledající tušíme, že k tomu neodmyslitelně patří duchovní rozměr našeho života. A právě k jeho rozvinutí, inspirování, posílení směřuje hlavní záměr vysokoškolské duchovní služby, spolupráce mezi Vysokoškolským katolickým hnutím Olomouc, studentským knězem a dalšími přáteli ve víře.
Jste srdečně zváni se do tohoto příběhu zapojit. Konec s dětským katechizmem, přišel čas vyzrát ve vysokoškoláky ve víře! Přeji vám, aby vám vnitřně zachutnalo dospívání v solidní křesťany, kteří budou v Duchu svatém s Kristem před očima odvážně naplňovat Otcovu vůli. Kéž Pán dá, abych vám v tom byl nápomocen.

 

Váš

P. Miroslav Herold SI
studentský kněz