Milí přátelé! :-) V právě proběhnuvším víkendu (1.-3. října 2010) se konala schůze rady VKH Olomouc. Celá „parta“ se nadšeně sešla, aby mohla rokovat o tom, co pro vás chce dále nachystat. A že toho není málo! Nejprve byla na pořadu pátečního dne „krátká“ reflexe činnosti VKH v posledním semestru. Již tam padaly skvělé nápady na další činnost. A tak se (časem) můžete těšit, že vás opět několik lidí bude vřele vítat v čajovně nejen ve středu, že budete moci chodit na skvělé tematické přednášky po studentských mších svatých a také si užívat krásných chvil s přáteli při slavení "Církevního Silvestra" či při plese. Neboť vše dostává jasnější podobu již nyní. Chtěli bychom také prohloubit naše vztahy mezi církvemi, konkrétně být ve spojení s SKH (studentské křesťanské hnutí).  Naše práce by však nebyla plnohodnotná, kdybychom jen plánovali a organizovali bez spolupráce s nejvyšším šéfem nás všech. A tak jsme se za celou studentskou farnost taktéž modlili a chodili každý den na mši. Přejeme vám hodně zdaru v každý den, který vás čeká. Máte na to!

Buďte s Bohem.

Pavel Muster

Caritas – VOŠs Olomouc a CMTF UP