Od  5.-7.října navštívil Olomouc bratr Wojtek z Taize. Taize je ekumenická komunita, sídlící ve Francii, v Burgunsku, kterou založil bratr Roger Schutz.

Hlavním cílem bratra Wojtka bylo oslovil mladé lidi a zástupce nejrůznějších církví v Olomouci ohledně Dnů Důvěry, které se mají uskutečnit příští rok, to je 7.-9.10.2011.

Jeho program byl velice pestrý. Po jeho příjezdu do Olomouce jsme se s ním společně vydali do semináře, kde měl besedu s mladými lidmi s teologického konviktu. Po té jsme se s ním vydali do kostela sv. Mořice, kde od 18:00 probíhala velká modlitba Taize, na kterou došlo něco kolem 150 lidí. Po skončení jsme se všichni přesunuli na faru u kostela sv. Mořice, kde probíhalo setkání s bratrem, který pověděl něco o Taize, o setkání v Rotterdamu, které se bude konat na koci roku a o Dnech důvěry v Olomouci, které se budou konat příští rok.

Další den bratra v Olomouci začal audiencí u pana arcibiskupa. S panem arcibiskupem jsme hlavně řešili Dny důvěry. Byl tím nápadem uspořádat tuto akci v Olomouci nadšený. Po té jsme navštívili pravoslavný kostel sv. Gorazda a také jsme mohli mluvit s místním knězem. Další bod programu bylo navštívení Arcidiecézního muzea. Potom jsme zkusili zazvonit na pana biskupa Hrdličku doma. Pan biskup nás pozval na kafe a byl velice rád, že jsme ho s bratrem navštívili.

Večer, před studentskou mší svatou, jsme se všichni setkali společně s Radou VKH Olomouc, kde jsme též diskutovali o příštích Dnech důvěry. Bratr byl překvapen velikou otevřeností mladých lidí pro tuto akci. Jako poslední, co se v tomto dni  událo, bylo velice zajímavé setkání zástupců církví v čajovně. Toto setkání bylo velice příjemné, hovořilo se hlavně o Dnech důvěry a o ekumenismu v Olomouci.

Jak vidíte, bratr se v Olomouci určitě nenudil.J Každý  den byl hodně nabitý. Po zhodnocení těchto dnů jsme všichni došli k názoru, že tato návštěva z Taize přinesla, a doufejme, že ještě přinese, ovoce.

Tak, teď jenom počkat rok a dá-li Pán, tak se potkáme s bratrem Wojtkem znovu na Dnech důvěry v Olomouci.J

Markéta Studená