Nejen pro studenty byl ve sváteční den 17. listopadu připraven bohatý program. Stejně jako loni přijal pozvání do Olomouce mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, ThD., jenž převzal 27. září v Mnichově prestižní cenu Romana Guardiniho a zařadil se tak mezi jména jako Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar, Franz König a mnohá další. Kapacita auly filosofické fakulty byla podle očekávání více než plně využita. V 17 hodin, poté co se Tomáš Halík pověnoval všem zájemcům o podpis jeho knih, začala přednáška. Přednáška nesla název Nádvoří pohanů. Mojí reinterpretací přednášky by značně utrpěl její bohatý obsah. Snad jen krátce: mimo jiné mluvil otec Halík o přístupu a postoji církve, potažmo každého křesťana k “nevěřícím“. Nastínil obsah své nové knihy Divadlo pro anděly a připomněl i některá slova papeže Benedikta XVI., která byla vyřčena při jeho loňské návštěvě naší země. Po přednášce zbyl čas i na několik dotazů.

 

Vyvrcholením svátečního dne pak byla slavnostní mše svatá, kterou od 19 hod. v kostele Panny Marie Sněžné sloužil taktéž otec Tomáš Halík. Přítomni byli i pozvaní hosté: děkan Lékařské fakulty UP prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. s manželkou a další zástupci z řad univerzity, dále ředitel VOŠs Caritas Mgr. Martin Bednář, Ph.D. a ředitel Moravsko-slezské křesťanské akademie Olomouc PhDr. Roman Zaoral. V kázání prof. Halík mimo jiné vyzval křesťany k aktivnímu zapojení do společenského, ale i politického dění. Konkrétně zmínil událost z předvečera svátku, totiž uzavření koalice na pražské radnici. Ta Tomáše Halíka, který v Praze působí, nenechala chladným. Připomněl také zodpovědnost, kterou každý člověk, a tedy i křesťan má za dění v jeho okolí a za stav demokracie v naší zemi.

Pro zájemce byla po mši, jako každou středu, otevřena čajovna v Centru Aletti. Na základě hlasování na webu VKH byla čajovna pro tentokrát chlebíčková. Pokládám za zbytečné zmiňovat, že úspěch měla značný. V čajovně tou dobou bujaře oslavovaly oba naše veškerou konkurenci válcující volejbalové týmy, jejichž úspěch netřeba připomínat. I díky tomu byla atmosféra v čajovně vpravdě sváteční.

Matouš M. Venkrbec