VKH Olomouc (potažmo akademická farnost u Panny Marie Sněžné) netvoří jen pár studentů, co dělají zástupce za jednotlivé fakulty, ale jsou to všichni mladí, kteří navštěvují studentské mše svaté nebo se účastní různých aktivit pořádaných VKH. Všichni máme možnost se k dění ve farnosti vyjádřit, co se nám líbí, nelíbí, co nám chybí, co by šlo dělat jinak….dát tak impuls novým aktivitám, podílet se na životě našeho společenství.

Chceme uspořádat toto setkání ve středu 15.4.2009 po studentské mši sv. ve 20:15 v Centru Aletti nejen kvůli stanovám, kde stojí, že Valná hromada (shromáždění členů) se má setkávat alespoň jednou ročně. Hlavně to může být příležitost někam dál se posunout v společném prožívání života farnosti. A nebo prostě se jenom něco nového dozvědět. Budeme se bavit o tom, jak funguje VKH jako občanské sdružení, jaké jsou vztahy s jinými VKH v ČR, jak se pracuje na přípravě aktivit ve studentské farnosti a o dalších tématech, která vás budou zajímat. Také budou k nahlédnutí například starší výroční zprávy VKH, zakládací listina akademické farnosti či kronika farnosti. 

Všichni jste srdečně zváni!